Urineverlies

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine en kan op elke leeftijd voorkomen. Ongeveer een kwart tot de helft van alle vrouwen krijgt ermee te maken.

 

Vormen van urine-incontinentie en hun behandeling

Inspannings-incontinentie, ook wel stress-incontinentie genoemd, is de meest voorkomende vorm van ongewenst urineverlies bij vrouwen. Met ‘stress’ wordt bedoeld dat het urineverlies optreedt als de druk in de buikholte, en dus op de blaas, plotseling toeneemt; urineverlies treedt dan op bij drukverhogende momenten zoals hoesten, niezen, tillen, persen en sporten.

 

Behandelingen voor deze vorm van urineverlies zijn:

  • Bekkenfysiotherapie om de bekkenbodemspieren te trainen
  • Operatieve mogelijkheden: midurethrale sling (TVT/TOT bandje): een kunststof bandje onder de plasbuis.  Bij drukverhoging wordt de plasbuis tegen dit bandje gedrukt waardoor de plasbuis beter afsluit. Het bandje wordt operatief geplaatst en blijft levenslang aanwezig, het lost niet op (Meer informatie hierover kunt u vinden https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/midurethrale-sling-bandje-urineverlies/

 

Aandrangs-incontinentie, ook wel urge-incontinentie genoemd. Bij deze vorm ontstaat er opeens de drang om te plassen, waarbij het dan vaak te laat is om het toilet te halen. Aandrang ontstaat soms zomaar, soms ook op specifieke momenten zoals bij de voordeur of bij het horen van een stromende kraan.

 

Dit type incontinentie kan verschillende oorzaken hebben, zoals een blaasontsteking, blaassteen of ziekte van het zenuwstelsel, maar meestal kan er geen oorzaak worden gevonden. Dan kun je wel de symptomen behandelen.

 

De mogelijke behandelingen voor deze vorm van urineverlies zijn blaastraining, bekkenfysiotherapie, medicijnen, zenuwstimulatie (PTNS) en botox-injecties in de blaaswand. (Zie ook onderstaande websites)

 

Sommige mensen hebben beide vormen van urineverlies, dat noemen we gemengde incontinentie. De meest vervelende klacht wordt dan het eerst behandeld.

 

Lees meer over urine-incontinentie, de oorzaken, onderzoeken naar de oorzaak van urine-incontinentie en de behandeling ervan op: