Pijn

Wat is pijn?

Pijn is in de eerste plaats een reactie van de hersenen op een bedreigende situatie, het heeft een signaalfunctie voor het lichaam, een natuurlijk beschermingsmechanisme.

Hoe ontstaat pijn?

Pijn ontstaat meestal na een beschadiging van het lichaam. Het zenuwstelsel dat bestaat uit hersenen, ruggenmerg en zenuwen speelt hierin een belangrijke rol.

Als je je bezeert geven zenuwen die prikkel via het ruggenmerg door aan de hersenen.

Wanneer de hersenen een prikkel ontvangen vanuit het lichaam, kan dit worden vertaald naar pijn.

De hoeveelheid pijn die je ervaart, hoeft niet overeen te komen met de grootte van de prikkel. Pijn is ook afhankelijk van de context. Factoren die pijnbeleving beïnvloeden zijn: psychologische factoren, biologische factoren, sociale factoren. Bijvoorbeed: bij vermoeidheid, een slecht humeur of bijvoorbeeld na een mislukte operatie ervaart men meer pijn.

Oorzaken voor pijn in het bekkengebied

Er zijn verschillende oorzaken voor pijn in het bekkengebied, bijvoorbeeld ontstekingen, een verhoogde spanning van de bekkenbodem, blaas- of darmproblemen, endometriose of opgelopen schade na een bevalling of operatie. Soms ook wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden, ondanks dat er veel pijn is.

Chronische pijn

Chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan drie tot zes maanden. Bij chronische pijn kan sprake zijn van van een pijnsensatie zonder dat er (meer) sprake is van een weefselbeschadiging.

Wanneer er ergens in het lichaam letsel is, dan komen er stofjes vrij die pijnzenuwen prikkelen. De pijnzenuwen geven vervolgens een signaal aan de hersenen dat er pijn is en waar deze zit. Bij chronische pijn is er sprake van overgevoeligheid van deze zenuwen (sensitisatie). De pijnzenuwen geven bij een klein signaal al door aan de hersenen dat er pijn is. Hierdoor worden pijnzenuwen overbelast en worden ze steeds gevoeliger. Zelfs het aanraken van de huid of bewegen van een gewricht kan al pijnlijk zijn. Het pijnremsysteem is verstoord geraakt..

De pijn kan zo een eigen leven gaan leiden en gevolgen hebben voor het dagelijkse functioneren. Dit alles kan leiden tot onderbelasting. Je gaat het bewegen van een lichaamsdeel vermijden bijvoorbeeld uit angst voor de pijn en uit bescherming. Door het minder bewegen kunnen gewrichten minder soepel en spieren zwakker worden, waardoor het bewegen steeds moeilijker wordt en de belastbaarheid vermindert.  En als je dan toch probeert om te bewegen doet het meer pijn en zo kom je terecht in een vicieuze cirkel. De hersenen veranderen ook door de vele pijnprikkels die binnenkomen. De hersenen worden gevoeliger voor pijn en kunnen andere signalen ineens voor pijn aan gaan zien. Dit heet centrale sensitisatie. Verder wordt er in de hersenen heel veel geregeld, waaronder de stemming. Het opgeven van hoe om te gaan met de pijn kan leiden tot een negatieve stemming en somberheid. We weten inmiddels dat veel pijnprikkels in de hersenen ervoor zorgen dat iemand meer verdrietig, moe of angstig kan zijn. Hierdoor wordt iemand ook weer minder lichamelijk actief. Het is ook mogelijk dat iemand juist gaat overbelasten door het niet willen voelen of kunnen accepteren van de klachten door de pijn juist te negeren en door te gaan.

Welke behandelingen/hulpmiddelen zijn er?

  • Als de huisarts denkt aan een specifieke oorzaak van de pijn, zal u worden verwezen naar een specialist op dat gebied.
  • Wanneer de pijn niet bij een specifiek orgaan(systeem) hoort, zal u vaak worden verwezen naar een (bekken)fysiotherapeut, het liefst binnen 3 maanden nadat de pijn is ontstaan. Begeleiding door een (bekken)fysiotherapeut maakt de kans kleiner dat de pijn chronisch wordt.
  • Wanneer de pijn, ondanks behandeling door een (bekken)fysiotherapeut, blijft bestaan (en dus chronisch lijkt te worden), kan u worden verwezen naar een multidisciplinair pijnteam. Daar wordt u gezien door verschillende specialisten, die elk vanuit hun eigen invalshoek nadenken over uw pijn. Dit vergroot de kans dat er een oorzaak wordt gevonden en de juiste behandeling kan worden gestart.
  • Wanneer de pijnklachten relatieproblemen geven, kan de huisarts u hierin begeleiden of u doorverwijzen naar iemand die hierin is gespecialiseerd.

Meer informatie over pijn in het bekkengebied vindt u op onderstaande websites:

 

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op onderstaande website: