Lopend en gepubliceerd klinisch onderzoek NL

Lopend en gepubliceerd Nederlands onderzoek urogynaecologie

https://www.zorgevaluatienederland.nl/

 

Gepubliceerd

 • CUPIDO-1: Vergelijking van combinatiebehandeling met alleen prolapschirurgie bij vrouwen met predominant stressincontinentieBJOG. 2015;122(7):1022‐1030. doi:10.1111/1471-0528.13325
 • CUPIDO-2: Vergelijking van combinatiebehandeling met alleen prolapschirurgie bij vrouwen met occulte stressincontinentieInt Urogynecol J. 2016;27(7):1029‐1038.
 • PORTRET: Vergelijken van gespecialiseerde bekkenbodemoefeningen met de TVT(O) operatie bij vrouwen met matige tot ernstige urine-incontinentieN Engl J Med. 2013;369(12):1124‐1133.
 • VUSIS: Wat is de waarde van preoperatief uitgevoerd urodynamisch onderzoek bij operaties voor stress urine incontinentie?Obstet Gynecol. 2013;121(5):999‐1008.

Lopend onderzoek:

 • PEOPLE: PEssary Or ProLapse surgEry for symptomatic pelvic organ prolapse. (Inclusies vol, studie is in de follow up fase)
 • EVA: Effectiviteit van peri-operatief oestrogeen bij prolapschirurgie. Inclusies vol, studie is in de follow up fase.
 • SAM: Evaluation of two vaginal, uterussparing surgical methods for pelvic organ prolapse reconstruction: modified Manchester operation (MM) and sacrospinal hysteropexy (SSH). Inclusies vol, studie is in de follow up fase.
 • SDI: Sacrospinale fixatie: Direct of Indirect

 

Multicentre onderzoek buiten consortium

 

Gepubliceerd

 • LAVA-trial: Hysteropexy in the treatment of uterine prolapse comparinglaparoscopic sacrohysteropexy with vaginal sacrospinous hysteropexy

  BJOG. 2020;10.1111/1471-0528.16242

 • Salto 1 trial: Laparoscopic sacrocolpopexy compared with open abdominalsacrocolpopexy for vault prolapse repair

  Int Urogynecol J. 2017;28(10):1469‐1479

 • SAVE U trial: Sacrospinous hysteropexy versus vaginal hysterectomy withuterosacral ligament suspension in women with uterine prolapse

  BMJ. 2015;351:h3717. Published 2015 Jul 23

  BMJ. 2019;366:l5149. Published 2019 Sep 10

 • https://books.ipskampprinting.nl/thesis/587134-vanGruting/

 

Lopend onderzoek:

 • Salto 2 trial: Laparoscopic sacrocolpopexy versus vaginal sacrospinous fixation for vaginal vault prolapse
 • Follow up PORTET studie; vragenlijst onderzoek 10 jaar na randomisatie TVT versus fysiotherapie voor behandeling stress incontinentie
 • “The efficacy of botulinum toxin A injection in pelvic floor muscles in chronic pelvic pain patients: a double-blinded randomized controlled trial”. Multi-center onderzoek waarin wordt onderzocht of botulinetoxine A (BTA) injectie in de bekkenbodemspier een effectieve behandeloptie is voor patiënten met chronische bekkenpijn en bekkenbodemhypertonie.
 • Support studie: een vergelijkende studie naar de waarde van het verrichten van een perineoplastiek ten tijde van een vaginale verzakkingsoperatie bij vrouwen met een vaginale opening tussen de 4 en 7 cm”
 • Intibia studie: de werking van het INTIBIA-apparaat wordt onderzocht om na te gaan of het (ongewild) urineverlies zal helpen verminderen. Het INTIBIA-apparaat is experimenteel en kan alleen worden gebruikt door mensen die aan dit onderzoek deelnemen.